تحت بخش: فرزندان ائمه ـ زنان ـ بنی هاشم ـ سادات و شرفاءفرزندان ائمه ـ زنان ـ بنی هاشم ـ سادات و شرفاء

حضرت عالی در کتاب ازدواج حضرت ام کلثوم با عمر اصل قضیه را رد کرده اید اما در قسمت روایات امامیه نفرمودید آیا این روایات صحیح است مثلا در جایی که فرموده اند ذالک فرج غصبناه یا نه
با تشکر التماس دعا

بسمه تعالی
السلام علیکم
آن سه روایت سنداً صحیح هستند و اگر به آن ها اخذ کنیم، دلالت دارند به وقوع صِرف عقد آن هم از روی اکراه و اجبار و اضطرار.
6922
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله