تحت بخش: فرزندان ائمه ـ زنان ـ بنی هاشم ـ سادات و شرفاءفرزندان ائمه ـ زنان ـ بنی هاشم ـ سادات و شرفاء

سلام علیکم
لطفا نظر مبارک خود را در مورد ازدواج حضرت سکینه بنت الحسین با مصعب بن زبیر بن عوام بفرمایید؟

بسمه تعالی
السلام علیکم
به کتاب سکینة بنت الحسین تألیف مرحوم سید عبد الرزاق مقرّم مراجعه شود.
9337
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله