تحت بخش: امامتامامت

سلام علیکم و رحمة الله. ببخشید که مصدّع اوقات شریف شدم.
حضرت آیت الله! به نظر شما، چرا هیچ فردی در همان ایام پس از رحلت نبی اکرم، موضوع غدیر را به افراد حاضر در سقیفه و مردم یادآوری نمی کند؟ آیا علت خاصی داشت؟ آیا در همان ایام شخص امیرالمومنین به این کار اقدام نموده اند؟
ممنونم.

بسمه تعالی
السلام علیکم
حدیث غدیر را صدّیقه طاهره و بعضی صحابه استدلال کردند. اینطور قاطعانه صحبت نکنید.
9683
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله