تحت بخش: امامتامامت

به نام خدا
سلام علیکم و رحمة الله
1- چرا امامت نزد ما شیعیان از اصول دین می باشد؟
2- آیا در قرآن کریم آیه ای مبنی بر تعیین امام صرفا توسط حضرت حق آمده است؟
عمر حضرتعالی مستدام ـ والسلام

بسمه تعالی
السلام علیکم
به کتاب جواهر الکلام في معرفة الامامة والامام مراجعه کنید.
8352
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله