تحت بخش: عصمتعصمت

آیا عصمت دارای مراتبی است؟ آیا عصمت اکتسابی می شود؟

بسمه تعالی
السلام علیکم
به نظر اینجانب مراتب ندارد و اکتسابی نیست.
1390
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله