تحت بخش: صفات امام (علیه السلام) ـ فضائل ائمه (علیهم السلام)صفات امام (علیه السلام) ـ فضائل ائمه (علیهم السلام)

12. روایت صحیح در باب نام گذاری امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام کدام است ؟
* آیا حضرت درون خانه نام گذاری شده اند؟ (با توجه به روایت منقول مرحوم عـلامه اعلی ا.. مقامه در کتاب شریف کشف الیقین فی فضائل امیر المومنین علیه الصلاه و السلام، از صاحب کتاب بشائرالمصطفی که او از یزید بن قنعب نقل نموده است. ... فلما أردت أن أخرج،هتف بی هاتف: یا فاطمه، سمیه علیاً، فهو علیٌّ. و ا... العلی الأعلی یقول: إنی شققت اسمه من اسمی، و أدبته بأدبی ...)
* یا حضرت ابوطالب سلام ا... علیه بعد از ولادت حضرت به جبل ابوقبـیس رفته و در آنجا لوحی از آسمان با آن دو بیت منقش ،فرود آمده؟ ( با توجه به نقل روایت میر سید علی همدانی در الموده فی القربی به نقل از عباس بن عبدالمطلب) * و یا روایت آخـری در این باب را می پذیرید؟

بسمه تعالی
السلام علیکم
ظاهراً یک واقعه است به دو لفظ نقل شده.
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله