تحت بخش: دلایل امامت ـ منزلت امامتدلایل امامت ـ منزلت امامت

دلایل اینکه امامت اصلی از اصول دین(یا مذهب!) است از قران کریم چیست؟ زیرا اصل دین باید مانند توحید یا معاد در ایات محکم فراوان دز قران امده باشد. لطفا ایه متشابه نیاورید.
متشکرم

بسمه تعالی
السلام علیکم
آیاتی از قرآن مجید هست، سوره مائده 67 و 3. سوره آل عمران 144.
6966
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله