تحت بخش: دلایل امامت ـ منزلت امامتدلایل امامت ـ منزلت امامت

سلام علیکم
سؤال حقیر بر مبنای کتاب آلفوس بیان شده است که اخیرا توسط وهابیت به طور گسترده در فضای مجازی منتشر شده است.
شیعه در مورد خلافت می گوید که یعنی پیامبر در باره امر مهم خلافت و جانشینی سکوت کرده؟
چطور پیامبر در خصوص جمع آوری قرآن که به مراتب اهم است ، سکوت کردند و اقدامی برای جمع آوری آن نکردند؟؟
اگر خدا وعده حفظ قرآن را داده پس چطور پیامبر کاتب وحی داشت؟!!
(پاسخ صاحب آلفوس آن است که اصولا پیامبر اغلب کارها را ولو بحث خلافت و چه جمع آوری قرآن را بر عهده امت می گذاشته که تصمیم بگیرند!)

بسمه تعالی
السلام علیکم
از واقعه غدیر خم و دیگر وقائع معلوم می‌شود که رسول خدا خلیفه خود را از جانب خدا معرّفی نموده و هرگز بر عهده امّت نگذاشته.
9246
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله