تحت بخش: دلایل امامت ـ منزلت امامتدلایل امامت ـ منزلت امامت

سلام علیکم.
آیا در روایات شیعه حدیث صحیح السندی داریم که در را بطه با آیه 55 سوره مائده باشد و به وضوح داستان انگشتری و بخشش آن را بیان کرده باشد؟

بسمه تعالی
السلام علیکم
حدیث بسیار است و وثوق به صدور حاصل، به روایات ذیل آیه در تفسیر کنز الدقائق مراجعه کنید.
8622
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله