تحت بخش: دلایل امامت ـ منزلت امامتدلایل امامت ـ منزلت امامت

سلام، بلغ ما انزل الیک چه چیز به پیامبر نازل شده اگر ولایت است پس آیه آن کجاست؟

بسمه تعالی
السلام علیکم
در مسیر جبرئیل نازل شده و امر باریتعالی را ابلاغ نموده و حضرت اظهار نگرانی کردند، آنگاه آیه نازل شد.
7750
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله