تحت بخش: متفرقه حدیثمتفرقه حدیث

ما می گوییم شیعه را در کتب خود اهل سنت هم می توانیم اثبات کنیم، و همین طور هم هست، ولی چرا علمای اهل سنت این احادیث را می آورند، آیا نمی توانستند آنها را هم مثل خیلی احادیث دیگر نیاورند و حتی بعضی از آنها آن حدیث را می آوردند به صورتی که حتی آن شخص مورد نظر را هم مطرح نمی کردند، چرا اینها را می آورند.

بسمه تعالی
السلام علیکم
اینها احادیث را می آورند تا بگویند ما با اهل بیت (علیهم السلام) دشمنی نداریم و نواصب نیستیم، ولکن در الفاظ و معانی احادیث تحریف و تصرّف می کنند تا از دلالت بیفتند.
4787
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله