تحت بخش: محدثان ـ شرح حال راویان حدیثمحدثان ـ شرح حال راویان حدیث

حاکم در مستدرک حدیث سفینه را چنین نقل می کند:
اخبرنا میمون بن اسحاق ثنا احمد بن عبدالجبار ثنا یونس بن بکیر ثنا المفضل بن صالح عن ابی اسحق عن حنش الکنانی قال سمعت اباذر الی آخر
من در مورد وثاقت مفضل بن صالح از شما سؤال دارم اولاً
دوماً ابی اسحق کی هست؟ نتونستم پیدا کنم که ایشان کی هست و در مورد وثاقت ایشان چه گفته شده؟
سوماً چرا حاکم ذیل حدیث نفرموده (هذا حدیث وصحیح علی شرط شیخین) اگر این حدیث شرایط شیخین را ندارد چرا اصلاً آن را در مستدرک نقل کرده؟
و چرا ذهبی در تعلیق بر مستدرک در مورد این حدیث سکوت کرده؟

بسمه تعالی
السلام علیکم
حاکم پس از نقل این حدیث به سند مذکور گفته: "هذا حدیث صحیح علی شرط مسلم ولم یخرجاه" المستدرک 2 / 343. پس مفضّل بن صالح نزد حاکم ثقه می باشد.
وأمّا ابو اسحاق: عمرو بن عبدالله سبیعی کوفی می باشد، که همه رجالیّون او را توثیق کرده اند و جرح ذهبی مفضل بن صالح را تعصّب است.
تهذیب التهذیب 8 / 56
3708
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله