تحت بخش: قرآن کریمقرآن کریم

در آیه (لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ) بعثت به خاطر مؤمنین است در حالیکه مؤمنین بعد از پیامبر هستند، این توقف چگونه قابل توجیه است؟

هیچ اشکالی ندارد، زیرا بعثت هر چند برای عموم بشر است، اما آنهائیکه هدایتشان به فعلیّت رسیده مؤمنین هستند، و هر کسی که در این عالم اهل ایمان بوده و خواهد بود مورد امتنان الهی می باشد. نظیر مریض هائی که آمادگی عمل به دستور طبیب را دارند و به سلامتی نزدیک هستند فقط باید برایشان طبیب فرستاد، آنگاه صحیح است گفته شود: ما بر همه این اشخاص سالم منّت داریم و آنها نباید فراموش کنند بلکه قدردان باشند.
3827
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله