تحت بخش: قرآن کریمقرآن کریم

به نظر شما در سوره زمر آیا سلام علی آل یاسین درست است یا سلام علی الیاسین؟

بسمه تعالی
السلام علیکم
جمعی از قرّاء آل یس خوانده اند و از روایات هم همین وارد شده، و از ابن عباس نیز روایت داریم.
8197
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله