تحت بخش: سند حدیثسند حدیث

با سلام
روایتی هست در مورد اینکه حضرت علی جمعی از صحابه را به عوالمی بردند و در شرح عوالم صحابه دیدند که از لحاظ ظاهری در آن عوالم موجودات متفاوت بودند و حتی عالمی بود که در آن زن نبود. سند این روایت را اگر لطف کنید برایم پیدا کنید.
با تشکر

بسمه تعالی
السلام علیکم
به کتاب بحارالانوار جلد 54 باب دوم از ابواب کلیّات احوال العالم وما یتعلّق بالسّماویات، مراجعه کنید.
7008-1
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله