تحت بخش: سند حدیثسند حدیث

نظر شما در مورد دعای " صنمی قریش " چیست ؟ آیا مرسله بودن آن سبب تضعیف آن می شود یا با امور دیگری آن را تصحیح می کنند؟

بسمه تعالی
السلام علیکم
این دعا را بخوانید با قصد قربت مأجور خواهید بود.
6396
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله