تحت بخش: متفرقهمتفرقه

آیا اینکه پیامبر صلی الله علیه و آله سواد نوشتن نداشته اند صحیح است؟

بسمه تعالی
السلام علیکم
در قرآن مجید است. و نقص نیست.
6980
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله