تحت بخش: متفرقهمتفرقه

علت انتخاب محل دفن پیامبر

بسمه تعالی
السلام علیکم
بنا بر تحقیق ایشان در منزل صدّیقه طاهره بستری بودند و در همان جا مدفون شدند.
7841
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله