تحت بخش: زنان پیامبر (صلی الله علیه وآله)زنان پیامبر (صلی الله علیه وآله)

درباره رضاع کبیره توضیحات مکفی می خواهم.
با تشکر

بسمه تعالی
السلام علیکم
خلاصه مسأله اینستکه عائشه مدّعی شد که در قرآن آیه ای است که اگر مرد بزرگ از زنی 10 مرتبه شیر بخورد به آن زن محرم می شود، وقتی از او پرسیدند این آیه کجای قرآن است (چون در قرآن چنین آیه ای وجود ندارد) گفت در قرآن آنگاه که بر روی برگهای درختها نوشته می شد وجود داشت چون حضرت رسول رحلت فرمودند بزغاله ای وارد اطاق شد و برگی که آن آیه بر آن نوشته شده بود را خورد...!!.
این حرف عائشه و این هم دلیلش. او می خواست در دین بدعت بگذارد و غرض های دیگری هم داشته، ولی زنان رسول الله جز او هیچکدام چنین حرفی نزدند و مخصوصاً حرف او را رد نمودند.
موفق باشید
6276
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله