تحت بخش: شبهاتشبهات

خداوند در سوره قدر می فرماید ما نازل کردیم قرآن را در شب قدر، چرا خداوند از ما استفاده کرده، مگر خدا چند نفر است (در مباحثه با حسین الهی ها این سؤال مطرح شد شبهه ای در اینکه خدا یکی است و ۱۴معصوم فرستاده او هستند نیست)

بسمه تعالی
السلام علیکم
این تعبیر به جهت تعظیم خداوند متعال است و اشاره به عظمت نزول قرآن و شب قدر می باشد.
1549
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله