تحت بخش: تفسیر قرآن ـ کتب تفسیر ـ مفسرانتفسیر قرآن ـ کتب تفسیر ـ مفسران

طبق آیه (اسجدوا الی الملائکه)، آیا شیطان جزء ملائکه میباشد؟ اگر جواب بلی باشد آیا ملائکه از خود اختیار دارند یا نه؟ اگر از خود اختیار ندارند پس چرا شیطان سجده نکرد. اگر جز جننیان است پس آیه اسجدوا الی الملائکه او را شامل می شود؟

بسمه تعالی
آیه این طور نیست.
و ابلیس از جن است طبق خود قرآن مجید. و آیه (إلاّ ابلیس) استثناء منقطع است.
6941
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله