تحت بخش: تفسیر قرآن ـ کتب تفسیر ـ مفسرانتفسیر قرآن ـ کتب تفسیر ـ مفسران

با عرض سلام
لطفا به خود این سوال پاسخ بفرمائید:
ما در زندگی روزمره ی خود وقتی می خواهیم سلام دهیم چه به رجال و چه به نساء می گوئیم السلام علیکم و حال آنکه در خطاب به نساء باید بگوئیم السلام علیکن، آیه شریفه تطهیر هم که ضمیر مذکر آورده هم همینطور است؟

بسمه تعالی
السلام علیکم
اگر مخاطبین فقط نساء باشند السلام علیکنّ بگوئید و مطلب ربطی به آیه تطهیر ندارد. موفق باشید
7953
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله


بسمه تعالی
السلام علیکم
اگر مخاطبین فقط نساء باشند السلام علیکنّ بگوئید و مطلب ربطی به آیه تطهیر ندارد. موفق باشید
7953
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله