تحت بخش: عدم تحریف قرآنعدم تحریف قرآن

با سلام.
اگر قرآن کریم قابل تحریف می بود، آیا نقض غرض پیش می آمد؟ اگر پاسخ بله است، آیا از قابل تحریف بودن تورات می تون نقض غرض در هدایت یهودیان را نتیجه گرفت؟

بسمه تعالی
السلام علیکم
قرآن مجید تحریف معنوی شده نه لفظی، و آن دو کتاب هم لفظی و هم معنوی.
7158
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله