تحت بخش: چگونگی نزول و ترتیب قرآن ـ قرائت قرآنچگونگی نزول و ترتیب قرآن ـ قرائت قرآن

گاه در برخی روایات، قرائتی از قرآن منسوب به ائمه علیهم السلام شده است که در قرائات سبعه یا عشره متداوله به چشم نمیخورد. مثلاً گفته شده قرائت امام سجاد و امام باقر و امام صادق علیهم السلام از آیه «والشمس تجری لمستقر لها» اینگونه بوده است «و الشمس تجری لا مستقر لها» و امثال ذلک
آیا این نحو قرائات جایز است در نماز و غیر آن؟

بسمه تعالی
السلام علیکم
به خواندن آن قراءت ها در نماز فتوی نمی دهند.
6081
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله