تحت بخش: چگونگی نزول و ترتیب قرآن ـ قرائت قرآنچگونگی نزول و ترتیب قرآن ـ قرائت قرآن

چرا قاریان قرآن سنی مذهب به جای صدق الله العلی العظیم می گویند صدق الله العظیم؟

بسمه تعالی
السلام علیکم
در روایات ما آمده که قراءت قرآن را با این ذکر ختم کنید پس ما به سنت عمل می کنیم و آن ها عملشان خلاف سنّت است.
6972
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله