تحت بخش: چگونگی نزول و ترتیب قرآن ـ قرائت قرآنچگونگی نزول و ترتیب قرآن ـ قرائت قرآن

در هايي كه بايد طبق قواعد تجويدى اشباع شود و معمولا در قرآن با علامت واو كوچكى در آخر كلمه مى آورند
آيا اين واو نيز در معنا تأثير دارد؟ معناى آن چيست؟

بسمه تعالی
السلام علیکم
در معنا تأثیر ندارد.
6886
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله