تحت بخش: چگونگی نزول و ترتیب قرآن ـ قرائت قرآنچگونگی نزول و ترتیب قرآن ـ قرائت قرآن

به نام خدا
سلام علیکم
آیا قرآن کنونی بر طبق نزول دفعی جمع آوری شده یا بر طبق نزول تدریجی؟
چنانچه پاسخ این پرسش در مختصری نمی گنجد، بنده را به کتاب یا مقاله ای ارجاع دهید.
با تشکر

بسمه تعالی
السلام علیکم
در خصوص قرآن مجید کتابهای متعدد به عنوان (تاریخ القرآن) و (تدوین القرآن) تألیف و نشر شده.
7844
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله