تحت بخش: شبهات و دیگر پرسشهاشبهات و دیگر پرسشها

ببخشید استاد در بهشت مسلمانی که به دین خودایمان داشته باشد و به ان عمل کرده باشد(متدین) جایگاهش بالاتر و بهتر بوده و یا سایر پیروان وقاصرانی که به دین خود عمل کرده و به دین خود ایمان داشته باشند؟

بسمه تعالی
السلام علیکم
شکّی نیست که مؤمن صحیح العقیدة و صحیح العمل در جایگاه رفیع بهشت جای دارد.
7716
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله