تحت بخش: معاد ـ اهل قبور ـ برزخ ـ قیامتمعاد ـ اهل قبور ـ برزخ ـ قیامت

وجود داشتن معاد را برای من اثبات کنید هر چقدر من برهان ها و علل و... را میخوانم برایم وجود معاد یقین آور نمیشه، تو رو خدا وجود معاد را به وسیله علوم طبیعی و مادی و بصورت عقلی و یا با بیان ذکر کراماتی که با سند مستدل موجوده برای من وجود معاد را اثبات کنید چون احساس پوچ گرایی و معادناباوری داره اذیت و آزارم میده-تو رو خدا کمکم کنید.

بسمه تعالی
السلام علیکم
شما در هر جا که هستید حتماً علما و دانشمندان وجود دارند باید حاضر شوید و حضوراً مذاکره شود. و چنانچه اهل مطالعه باشید فعلاً به کتاب‌های شهید مطهّری در این خصوص مراجعه کنید. موفق باشید
9487
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله