تحت بخش: انبیاانبیا

آیا تعداد 124000 پیامبر صحیح است؟

بسمه تعالی
السلام علیکم
این عدد مشهور است و بعضی از بزرگان محدّثین تأیید کرده اند.
6939
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله