تحت بخش: شعائر حسینی ـ مناسبات مذهبی ـ واقعه عاشوراشعائر حسینی ـ مناسبات مذهبی ـ واقعه عاشورا

روایتی خورشید گرفتگی در هنگام حضرت ابراهیم فرزند حضرت رسول و این سخن حضرت رسول که کسوف و خسوف دو نشانه اللهی می باشد و برای مرگ کسی اتفاق نمی افتد با روایاتی که اشاره به گریه زمین و آسمان در مصیبت حضرت سیدالشهدا دارد چگونه جمع می شود؟

بسمه تعالی
السلام علیکم
گریه زمین و آسمان روایت دارد و در کتب مذکور است ولی خسوف و کسوف دلیلی ندارد. و دو موضوع است.
7191
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله