تحت بخش: شعائر حسینی ـ مناسبات مذهبی ـ واقعه عاشوراشعائر حسینی ـ مناسبات مذهبی ـ واقعه عاشورا

استفاده از الفاظی مانند سگ حسینم، سگ سگ های حسینم و ... چنانچه برای نشان دادن مقام و عظمت حضرت سیدالشهدا و وابستگان به آن حضرت باشد آیا مانعی دارد!؟
صحت انتساب این شعر به آیت الله العظمی وحید درست است؟
وحیدم من اگر در جرم و تقصیر***سگی بودم شدم در پای تو پیر
تو که قاتل به خوان خود بخوانی***مپندارم که این سگ را برانی

بسمه تعالی
السلام علیکم
این کلمات جنبه کنائی دارد، و شعر مذکور صحت دارد.
7942
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله