تحت بخش: شعائر حسینی ـ مناسبات مذهبی ـ واقعه عاشوراشعائر حسینی ـ مناسبات مذهبی ـ واقعه عاشورا

آیا در آیه 107 صافات (ذبح عظیم) منظور امام حسین صلوات الله علیه است؟
اگر منظور امام حسین صلوات الله علیه است، سوالات زیر مطرح می شود:
1- امام حسین علیه صلوات الله فدای چه کسی شده است؟ (قطعا فدای حضرت اسمعیل علیه السلام نشده اند زیرا فدا در جایی به کار می رود که پایین تر فدا و قربانی بالاتر شود و می دانیم که امام حسین صلوات الله علیه قطعا از تمام انبیاء بالاتر است)
2- چرا فعل این آیه (فدیناه) به صورت ماضی آمده است؟ در صورتی که جریان امام حسین صلوات الله علیه در بعد اتفاق افتاد؟

بسمه تعالی
السلام علیکم
(فدیناه) در این آیه به معنای (فدا کردن) که در فارسی گفته می شود نیست، بلکه بمعنای (جایگزین) کردن است، و این از قبل مقرر شده بوده، و در معنای کلمه اشتباه نشود. موفق باشید
7859
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله