تحت بخش: نصايحنصايح

توصیه حضرت آیت الله در مورد مسائل سیاسی جاری و حاد این روزها چیست؟ وظیفه چیست؟ چه کنیم؟

بسمه تعالی
السلام علیکم
وظیفه توصیه به آرامش و حفظ نظم و تعهّد عملی نسبت به قوانین است. یگانه کشور شیعی در دنیا ایران است و خیلی حیف است به خطر بیفتد، ضمناً باید دعا و توسّل را نیز ملتزم باشیم.
4790
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله