تحت بخش: نصايحنصايح

می خواستم بدانم آیا ممکن است کسی برانسان تسلط یابد هر وقت می خواهم کاری کنم که که خیر است انگار قلبم زیر فشار است و کسی نمی گذارد و هیچ گونه نائی برای انجام ندارم نمی دانم چه کنم گوئی به سمت آتش مرا هل می دهند انگار قلبم زیر پوششی قرار دارد و حجاب سنگینی دارد.

بسمه تعالی
السلام علیکم
به شما فعلاً توصیه اکید می شود که قرآن را زیاد تلاوت کنید و هر چه وسوسه شوید اعتنا نکنید، آنقدر ادامه دهید تا خودتان احساس نورانیت نمائید.
6424
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله