تحت بخش: علماءـ شخصيات ـ ادبا و...علماءـ شخصيات ـ ادبا و...

سلام
در کتاب سلیم بن قیس هلالی خوانده ام که صحابه رسول خدا به نام سالم مولی ابی حذیفه یکی ازپنج نفری بوده است که در صحیفه ملعونه برای گرفتن خلافت از امیر المومنین هم پیمان شده است.و اما در کتاب های تاریخی دیگر از او ستایش شده و او را از بهترین صحابه رسول خدا به حساب می اورند و اینکه در بسیاری از جنگ ها دوشا دوش نبی خدا جنگیده است و سرانجام در جنگ با مرتدان در جنگ یمامه به شهادت رسیده است. کدام یک از این دو نقل مطابق نظر شیعه است؟

بسمه تعالی
السلام علیکم
آنچه در کتاب سلیم آمده صحیح است، و تجلیل مخالفین از او اعتبار ندارد.
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله