تحت بخش: علماءـ شخصيات ـ ادبا و...علماءـ شخصيات ـ ادبا و...

به نام خدا
سلام علیکم
اهل تسنن سنی شدن عده ای از شیعیان و بعضا برخی علما همچون آقای برقعی را فراوان در بوق و کرنا می کنند و آن را دلیل بر حقانیت مذهب خود می دانند.به راستی اگر مذهب شیعۀ اثنی عشری مذهب ناجیه و بر حق است چرا این افراد از تشیع به تسنن رجوع می کنند؟

بسمه تعالی
السلام علیکم
سنی یعنی کسیکه امیرالمؤمنین را بر باطل و ابوبکر را بر حق بداند، و هرگز برقعی چنین نبوده، بلکه او آراء و افکار شاذّی داشت که علما بر علیه او فتوا دادند.
گذشته از این، به آن ها بگوئید خلافت ابوبکر را از کتاب و سنّت و عقل بررسی کنند، و برای ما به اثبات برسانند آنگاه اگر همه شیعیان سنّی شوند جای تعجّب نخواهد بود. ولکنْ هیهات هیهات که بشود حقّانیت خلافت ابوبکر را به اثبات رساند، مگر می شود ثابت کرد نورانیت ظلمت را و هدایت ضلالت را. موفق باشید
7850
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله