تحت بخش: کتابها و مؤلفینکتابها و مؤلفین

1.نظر شما در مورد کتاب اسرار آل محمد چیست؟
2. آیا روایات وارده در مورد این کتاب صحیح است؟
3.آیا نسخه ای که در حال حاضر از این کتاب موجود است مطابق با نسخه ی اصلی است؟
با تشکر التماس دعا

بسمه تعالی
السلام علیکم
این کتاب ترجمه کتاب سلیم بن قیس هلالی است و کتاب سلیم معتبر است.
موفق باشید
7708
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله