تحت بخش: کتابها و مؤلفینکتابها و مؤلفین

با رجوع به کتاب حق الیقین مرحمون صدوق در تفسیر آیه مبارکه
: و اذ الوحوش حشرت .
ایشان میفرمایند که : نظریه درست بر این است که حیوانات هم محشور میشوند و برخی از آنها وارد بهشت میشوند زیرا به کمال انسانی رسیده اند.
حال سوال این است با فراگیری قواعد منطقی فرد با کمی تامل در میابد که حیوانات چهار مرحله در علم خود دارند که بنده برای طولانی نبودن آن فقط اسم آنها را میگویم و جناب علامه مظفر تفصیل آن را بیان کرده اند :
1-اول علم حسی
2-علم خیالی
3-علم وهمی
4-علم عقلی
در سه مرحله اول انسان ها و حیوانات با هم این سه علم را دارند ولی مرحله چهارم که مرحله ناطقیت و عقل است و مختص به انسان است و انسانیت انسان به آن بستگی دارد و در این علم عقلی است که حیوانات به آن ورود ندارند
حال سوال این جاست حیوان که فقط تا مرحله وهم میتواند ورود پیدا کند چگونه توانسته به کمال انسانی برسد زیرا کمال انسانی حتی از مرحله عقل هم بالاتر است آیا این حرف شیخ صدوق یک حرف نابجا وغیر عقلی نیست ؟
ایشان به عنوان شاهد مثال حیواناتی را که در جنگ های مسلمین مسلمین را جابهجا میکنند را از حیوانات وارده در بهشت میدانند آیا این حیوان فقط به خاطر این که یک مسلمان را حمل کرده به کمال رسیده آیا این حرف بیهوده نیست زیرا همین حیوان اگر در اردوگاه مشرکین شرکت کند به آن ها هم سواری میدهد پس اگر معیتی با اولیای الهی داشته باشد از روی درک و فهم او نیست
والسلام

بسمه تعالی
السلام علیکم
نمی‌توان با بزرگان اینچنین برخورد کرد، باید با حوصله به روایات وارده در تفسیر آیه نظر نمود و فکر کرد.
9450
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله