تحت بخش: مذاهب ـ ادیان ـ مکاتب فکریمذاهب ـ ادیان ـ مکاتب فکری

سلام علیکم؛ آیا هنوز از فرقه ی کیسانیه افرادی موجود می باشند؟ در کدام منطقه؟ بسیار متشکر

بسمه تعالی
السلام علیکم
اگر فرقه ای به عنوان کیسانیه وجود داشته منقرض شده اند.
7177
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله