تحت بخش: مذاهب ـ ادیان ـ مکاتب فکریمذاهب ـ ادیان ـ مکاتب فکری

با سلام
یا مذهب ما یعنی شیعه متشرعه (نه شیخیه و اهل حق و ...) معتقد به این است که خداوند در ابتدا اهل بیت را آفرید و سپس اهل بیت به اذن و و اراده خداوند مخلوقات جهان را افریدند؟ آیا این جمله شرک نیست؟
آیا کسی که چنین عقیده ای داشته باشد مانند شیخ احمد احسایی مؤسس فرقه شیخیه کافر و خارج از دین است؟

بسمه تعالی
السلام علیکم
ما به چنین چیزی معتقد نیستیم.
9431
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله