تحت بخش: اعتقاداتاعتقادات

ببخشید در بهشت تکامل و رفتن به مقامات و درجات بالاتر وجود داردیاخیر؟

بسمه تعالی
السلام علیکم
در بهشت درجات هست اما آنجا جای تکلیف نیست مگر عنایتی شود.
7691
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله