تحت بخش: اعتقاداتاعتقادات

سلام علیکم. آیا استاد بزرگوار حوزه و فقیه عالی قدر، در وادی علوم شیعی علومی با عنوان فلسفه اسلامی و عرفان اسلامی وجود داشته و اینکه این علوم آیا در تبیین و تشریح مسائل اعتقادی علی الخصوص خداشناسی کمکی به علماء، فضلاء و عوام شیعه کرده است؟

بسمه تعالی
السلام علیکم
شما قبلاً مبانی اعتقادی را طبق آیات و روایات به دست آورید. موفق باشید
10226
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله