تحت بخش: اعتقاداتاعتقادات

بعضی میگویند که شیعیان به حضرت زهرا س و ائمه اطهار محرمند آیا این اعتقاد درست است؟

بسمه تعالی
السلام علیکم
البته هر کس به هر عنوانی محرمیّت داشته باشد نه اینکه صِرف تشیع محرمیّت بیاورد. و شیعیان غالباً یا از طرف پدر و یا از طرف مادر نوعی انتساب موجب محرمیّت را دارا هستند.
7967
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله