تحت بخش: احکام شرعی و مسائل مستحدثهاحکام شرعی و مسائل مستحدثه

سلام علیکم
اگر بخواهیم جایی استخدام شویم یا تحصیل کنیم و تمام شرایط را داشته باشیم ولی مدارکی که می‌دهیم (مانند کپی مدارک و عکس و ...) بعدا بفهمیم که از پول حرام بوده است؛ آیا اصل تحصیل و مزایای آن و استخدام و حقوقی که می‌گیریم اشکالی دارد؟
از این جهت که بعضی از مدارک از پول غیر حلال بوده است و اگر آن مدارک را نمی‌دادیم استخدام نمی‌شدیم و از طرف دیگر اصل مدارک واقعی است و تمام شرایط استخدام و تحصیل را داریم.

بسمه تعالی
السلام علیکم
در صورتیکه مدرک معتبر و صحیح باشد استخدام صحیح است و خرج کردن پول غیر حلال اگر تصرّف در مال غیر بوده باید تدارک شود.
9095
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله