تحت بخش: احکام شرعی و مسائل مستحدثهاحکام شرعی و مسائل مستحدثه

سلام علیکم اگر در جایی شک یا ظن به این داشته باشیم که اسماء متبرکه وجود دارند آیا جستجو لازم و واجب است تا مطمئن شویم که اسماء متبرکه وجود ندارد و همچنین آیا اسماء مضاف به اسماء متبرکه (مانند عبدالله یا غلامرضا یا عبدالزهراء) یا اسماء مرکب (مانند علیرضا یا محمدتقی یا فاطمه زهراء) یا اسماء منسوب به اسماء متبرکه (مانند رضوی یا رضایی یا رحمانی یا فاطمی) و نیز صفات مشهور خدا و ائمه (مثل صدیقه و رحمان و رحیم و رضا و تقی و نقی) حکم اسماء متبرکه را دارند؟ همچنین اگر ندانیم که مقصود از اسماء منسوب یا مضاف یا صفات و اسماء ائمه خود ائمه هستند یا منسوب به کسی که تشابه اسمی با ائمه دارد (مانند حسینی که نمی دانیم مقصود امام حسین علیه السلام می باشند یا مثلا نام یکی از اجدادشان حسین است که منسوب به آن جهت این فامیلی را برگزیده‌اند) تکلیف چیست؟

بسمه تعالی
السلام علیکم
فحص لازم نیست، و در هر موردی که احتمال هتک باشد نسبت به حضرات معصومین باید مواظب بود.
8986
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله