تحت بخش: معاملاتمعاملات

سلام علیکم
معامله نسیه چه شرایطی علاوه بر معامله نقد دارد (مثل مشخص بودن زمان پرداخت اقساط) و اگر زمان پرداخت مبهم باشد چه حکمی دارد؟ همچنین اگر قبل یا بعد از زمان سررسید اقساط با رضایت فروشنده قسط پرداخت شود چه حکمی دارد؟ در معامله نقد اگر پرداخت تمام یا قسمتی از پول به آینده موکول شود چه حکمی دارد؟

بسمه تعالی
السلام علیکم
در معامله نسیه شرط تأخیر ثمن است اما در نقدی ظاهر حال پرداخت معجّل است، و زمان پرداخت باید معیّن باشد، و چنانچه زودتر یا دیرتر پرداخت شود با رضایت طرفین مانعی ندارد.
9080
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله