تحت بخش: اصول فقهاصول فقه

به نام خدا
سلام علیکم
خواهشمندم بفرمائید منظور از قیاسی که از نظر امامیّه باطل است چه نوع قیاسی است؟
در صورت امکان کتابی مناسب در این مورد معرّفی فرمائید.
با تشکر

بسمه تعالی
السلام علیکم
به کتاب (الاصول العامّة للفقه المقارن) مراجعه کنید.
7900
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله