تحت بخش: توحیدتوحید

بسمه تعالی
سلام علیکم
آیا گفتن کلمات ((آل الله))((ناموس خدا)) و... برای اهل بیت (صلوات الله علیهم) با توجه به سوره توحید((خدا نزاده وزاییده نشده است وکسی همتا خدانیست)) درست است؟
التماس دعا

بسمه تعالی
السلام علیکم
بلی درست است و معنای آل الله این نیست که اشاره کردید بلکه به معنای کسانیکه برای خدا هستند.
7149
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله