تحت بخش: توحیدتوحید

سلام علیکم و رحمة الله
فرق بین رحمن-رحیم- رؤوف در چیست؟

بسمه تعالی
السلام علیکم
به کتاب (المفردات في غریب القرآن) تألیف راغب اصفهانی مراجعه کنید.
9088
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله